Tıp çalışanları iş bıraktı: ‘Bu G(ö)REV hepimizin sağlığı için’

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının iş bırakma eylemi başladı. TTB, özlük haklarını düzenleyen yasa tasarısının geri çekilmesi üzerine başlatılan eylemlerin sürdürüleceğini bildiriyorCasino oyunları